چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

اشدري، نايب رئيس کميسيون فرهنگي:

ايجاد 10 پايگاه سلامت در شهر حاکي از رويکرد اجتماع محور شهرداري است

عضو شوراي اسلامي شهر قزوين و نايب رييس کميسيون فرهنگي آن به تشريح برخي از عملکرد اين حوزه پرداخت که مشروح آن را در ادامه خبر

 

آثارزيانبار بي حجابي و بدحجابي در جامعه تقريبا نيازي به توضيح ندارد و خواسته همه دلسوزان نظام اين است که فضاي عمومي کشور متناسب با فرهنگ اسلامي تنظيم شده باشد.
بد حجابي از بي حجابي بسيار بدتر و اثرات زيانبار آن نيز بسيار بيشتر است ، پس مقابله با اين پديده شوم اجتماعي نيازمند اقدام عاجلانه اما با تدبير است چرا که اگر اينگونه نباشد دوام اين طرح کوتاه مدت و اثرات آن ناپايدار است.
پس در برخورد با اين پديده نبايد سر سوزني اغماض صورت بگيرد اما مسئله سر اين است که اين برخورد بايد چگونه و به چه نحوي صورت بگيرد که بتواند موضوع عفاف و حجاب را بطور کامل حل کند.
آنچه تا امروز پيداست ، مسولان کشور اين وظيفه را به دوش نيروي انتظامي قرار داده اند و نماد اصلي مبارزه با پديده بدحجابي در کشور در حال حاضر نيروهاي نظامي هستند. اما اگر به نتايج و خروجي اين طرح در سال هاي اخير نگاهي بيندازيم توفيق چنداني را در مبارزه با پديده بدحجابي مشاهده نمي کنيم ، البته واضح پيداست وقتي بخواهيم گره فرهنگي را با اقدامات سلبي باز کنيم نتيجه چيزي غير از اين هم نيست. پس چاره کار چيست؟
اولين و مهم ترين مشکل ما اين است که جاها را عوض کرده ايم و کار ارشادي و فرهنگي را به دوش نيروي انتظامي انداخته ايم .
چند سال است که حرف از تعيين الگوي اسلامي براي حجاب مي زنيم اما متاسفانه تاکنون کار جدي و خروجي مشخصي از اين طرح خارج نشده ، هنوز آموزش عفاف و حجاب در بسياري از مراكز دولتي نهادينه نشده است .
وقتي که نگاه و برخورد برخي از سازمان و ادارات در مورد جذب نيروهاي زن طوري است که به دنبال دختران و زناني با چهره هاي مانکني و بزک کرده مي گردند چه توقعي داريم که حجاب در ميان جامعه نهادينه شود؟
به نظر مي رسد براي حل مشکل بدحجابي در جامعه راهي بجز وارد شدن تمام سازمانهاي فرهنگي مسئول نيست با همين رويكرد طرح حجاب و عفاف توسط كميسيون فرهنگي ، اعضاي كميته بانوان كه اعضاي مشترك كميسيون و رياست محترم سازمان فرهنگي ورزشي نيز مي باشند به جد مورد پيگيري قرار گرفت و با رايزني با اداره كل امور بانوان وخانواده استانداري سركار خانم سيدي به نتايج مطلوبي منتج شد از جمله اجراي طرحي جامع با هدف ترويج و گسترش فرهنگ حجاب وعفاف ، در دسترس قرار دادن چادر به سهولت و با قيمت مناسب، ارائه راهكار به جامعه در مقابل تهاجم فرهنگي ، ارائه پوشش اصيل ايراني ، اسلامي در برابر ديدگان شهروندان در مقابل انواع مانتوها و لباسهاي نامناسب ، فراهم آوردن محيطي امن براي مراجعه ي دختران و بانوان ، زمينه سازي براي فراهم آوردن محيطي امن در جهت دوخت البسه ي اسلامي از طرف بانوان در راستاي سلايق آنان ، ترويج مد اسلامي و...
در همين راستا سه نقطه درشهر شامل شهرك كوثر، خيابان نادري و راه آهن جهت ارائه محصولات فرهنگي در زمينه عفاف و حجاب متناسب با سلايق جامعه بانوان تعيين گرديد .
ازجمله ديگر اقداماتي كه در حوزه بانوان در اين كميسيون تصويب و اجرايي گرديد وهمچنين در اختيار قراردادن ست هاي ورزشي در مدارس الخصوص دختران به لحاظ مشكلات جسمي وحركتي دختران جوان ، برگزاري همايش و نشست هاي تخصصي عفاف و حجاب با حضور علماء، برگزاري مسابقات خانوادگي وهمايش هاي پياده روي ، برگزاري روزدختر و روز پرستار، نهادينه كردن فرهنگ ورزش وسلامت در پارك ها با رويكرد ورزش بانوان ،ترويج پخت آبزيان ، برگزاري همايش هاي شيريني سنتي و صنايع دستي ، رايزني جهت راه انداري پارك بانوان در نقاط مختلف شهر كه بعدا توسط خانم عطايي گزارش مبسوط آن به سمع ونظرتان خواهدرسيد و ده ها كار ديگر كه در گزارش ارائه شده سازمان فرهنگي از نظرتان خواهد گذشت.
 ويژگي هاي كميسيون فرهنگي
 كميسيون فرهنگي توانسته دراين مدت ضمن تصويب لوايح و برنامه ريزي و سياست گذاري نظارت مستمر ومستقيم بربرنامه ها داشته باشد .به نحوي كه همه پيشنهادات كه به صورت لايجه به كميسيون داده مي شود و يا از طريق مردم ارائه مي گردد بدون كار كارشناسي بر روي لوايح و برنامه ها به مرحله اجرا نمي رسد.
 توجه به پيشنهادات فرهنگي ، هنري ورزشي مردم و هنرمندان ، نخبگان فرهنگي هيات مذهبي و مشورت با اهالي فرهنگ و هنر جهت پشبرد فعاليت هاي فرهنگي، توجه به محلات ومحوريت خانواده در برنامه ها وسياستگذاري ها،ايجاد رقابت سالم در بين گروه هاي فرهنگي ،خلاقيت و نوآوري در برنامه ها از جمله اجراي برنامه ها همياران محرم ، كميته شهروندي حمايت از برنامه هاي انجمن نجوم و ارائه برنامه رصد هاي شبانگاهي مردمي در فضاهاي عمومي شهر، تاترهاي خياباني ، جنگ هاي آپارتماني كه هركدام براي اولين بار در كشورانجام شده است.

تصاویر مرتبط