شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين:

دسترسي به منابع پايدار، مهمترين محور بودجه 94 شهرداري باشد

رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهر قزوين با تأکيد بر تقويت و گسترش بخش سرمايه گذاري در شهر يادآورشد: توجه جدي شهرداري به حوزه سرمايه گذاري و اينکه در بودجه سال 94 در عرصه هاي مختلفي همچون گردشگري، طبيعت گردي و ديگر بخشها بتواند به منابع توسعه پايدار مالي اقدام کند، از ضرورتهاي انکار ناپذير است.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ محمدرضا صديقي در جلسه تقديم لايحه بودجه سال 94 شهرداري به شوراي شهر در سخناني با بيان اينکه برنامه هاي بودجه سال آتي با محوريت ارائه خدمات شهري به شهروندان ساکن در بافت فرسوده و توجه جدي به بافت غير توسعه يافته بايد تدوين شده و مورد رسيدگي قرار بگيرد، افزود: همه اين موارد به ما کمک مي کند بافت تاريخي که از هويت گذشته ما حکايت دارد را حفظ کنيم تا مردم براحتي از آن استفاده کنند.

صديقي با بيان اينکه شهرداري مي تواند به درآمد پايدار دست يابد، افزود: مجموعه تاريخي و فرهنگي سعدالسلطنه، بوستان ملي باراجين، پروژه تله سي يژ و مانند اينها از ظرفيتهاي مهمي در دست يابي به درآمدهاي پايدار برخوردارند و شهرداري نبايد تمامي درآمدهاي خود را از طريق اخذ عوارض و موارد مشابه از مردم تأمين کند که اين به دور از عدالت است.

اين عضو شورا اجراي پروژه هاي نيمه کاره را از ديگر اولويتهاي مديريت شهري برشمردو دليل اصلي تأکيد خود بر اتمام و بهره برداري آنها را در استفاده مردم از نتايج و خدماتي که قرار است پس از اين به شهروندان ارائه دهند، اعلام کرد.

رئيس کميسيون شوراياري در ادامه اختصاص اعتبارات ملي توسط دولت، تصويب مجلس شوراي اسلامي و حمايت و پيگيري نمايندگان قزوين را گام ديگري در راستاي حل مشکلات مردم دانست.

وي در ادامه باغستانهاي سنتي را هويت شهر و ششهاي تنفسي شهرمان دانست و گفت: دولت براي احياي درياچه اروميه بيش از 750 ميليارد تومان لحاظ مي کند ولي متأسفانه براي احياي دوهزارو 500 هکتار باغستان سنتي که بيش از 250 ميليارد تومان اعتبار لازم دارد، تا در بخش تأمين آب و امنيت و جاده دسترسي به آن مصرف شود، نگاه ويژه اي ندارد که اميدواريم توجه جدي صورت بگيرد.   

صديقي توجه جدي به بافت منفصل شهري همچون ناحيه انديشه، چوبيندر، دانش و را که جزو محدوده شهر قزوين به شمار مي آيد را از ديگر اولويتهاي شهرداري اعلام کردو افزود: مديريت شهري در بودجه 94 بايد تمام همت خويش را براي ارائه خدمات مناسب شهري، به شهروندان آن مناطق در حوزه گردشگري، ورزشي، اجتماعي، بهداشتي و ديگر موارد لحاظ کند.

اين عضو شوراي شهر خاطرنشان کرد: دست يابي مناطق منفصل شهري به توسعه پايدار از ضرورتهاي انکار ناپذير است تا شهروندان اين مناطق نيز بتوانند از خدمات مناسب شهري بهره مند شوند.

وي تعريض جاده دسترسي به بهشت فاطمه (س) را مورد تأکيد قرار دادو افزود: با توجه به اينکه در سال جاري بودجه اي براي تعريض اين جاده که از مسيرهاي مواصلاتي و دسترسي به جنوب شهر، آرامستان، روستاهاي مرتبط و باغات سنتي محسوب مي شود، مقرر شده بود لازم است که اعتباراتي لحاظ شود.

پايان پيام/1143/بهمن93

تصاویر مرتبط