پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۳

در نشست شوراي اسلامي شهر با فعالان فرهنگي مطرح شد؛

تلاش براي همفکري و تعامل با نخبگان فرهنگي قزوين

رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با تأکيد بر اينکه گفتمان فرهنگي نقش مهمي در شکل گيري مديريت متحد شهري دارد، گفت: تشکيل مديريت واحد شهري به خصوص در حوزه فرهنگي از مهمترين اقداماتي است که برنامه هاي فرهنگي را بيش از گذشته در شهر تبيين مي کندو حتي پاي ديگر دستگاههاي مرتبط را براي اتحاد بيشتر در شهر، به ميان مي آورد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري در برنامه نشست با فعالان و نخبگان فرهنگي شهر که به همت کميسيون فرهنگي شوراي شهر برگزار شده بود،  اظهار داشت: ورود به عرصه اي که بتوان از ظرفيت و گفتمان فرهنگي نخبگان فرهنگي بهره برد، اقدام مبارکي است که خرسنديم از اينکه قدمهاي اوليه براي دست يابي به اين مهم آغاز شده و معتقديم تا رسيدن به نتيجه نهايي، بايد همچنان استوار و ثابت قدم پيش برويم.

وي در ادامه با اشاره به تقديم لايحه بودجه سال 94 شهرداري به شورا و آغاز بررسي آن در کميسيونهاي تخصصي، افزود: اميدواريم بتوانيم با نگاه درست به ظرفيتها و برنامه هاي فرهنگي، نقشه راه قابل اجرا و توانمندي در حوزه فرهنگ شهروندي تدوين کنيم.

وي يادآورشد: وظايف شهرداري به دو دسته تقسيم بندي مي شود، يک دسته از وظايف به صورت ذاتي به عهده اين ارگان واگذار شده و برخي برنامه ها که اقدامات فرهنگي نيز جزو آنهاست از وظايف اصلي اين ارگان نبوده و پس از تشکيل شوراها به مديريت شهري، واگذار شده و به شکل امروزي درآمده است.

رياست شوراي اسلامي شهر قزوين با اشاره به سختي ها و موانعي که شهرداري با آنها مواجه است، يادآورشد: هر يک از وظايف جديد براي خود دستگاه جداگانه داردو گاه دستگاه مربوطه متوقعانه مانع اجراي برنامه هاي مربوطه مي شودو گاه جامعه نيز وظيفه ذاتي مردم در اين حوزه ها را از بين برده و يا کمرنگ مي کند.

ظاهري بازنگري در حوزه فرهنگي را براي ارتقاء امور و تعيين چشم انداز گستره در حوزه فرهنگ شهروندي ضروري دانست و افزود: در بودجه امسال تنها 34 ميليارد تومان براي مديريت زباله هاي شهر اختصاص داده شده است که تنها 4 ميليارد تومان در حوزه عمراني هزينه مي شودو بخش اعظم آن به جمع آوري زباله اختصاص مي يابد.

وي با تأکيد بر اينکه فرهنگ سازي و تغيير نگرش جامعه مي تواند بسياري هزينه هاي عمراني را کاهش دهد، افزود: دستگاه فرهنگي شهرداري تنها بايد در حوزه ارتقاء فرهنگ شهروندي گام برداردو شهر و مديران مربوطه را براي رسيدن به شهر متعالي کمک شاياني نمايد.

ظاهري همکاري مردم را در اجراي برنامه هاي مديريت شهري در سطح کلان و ديگر بخشها بسيار مهم دانست و گفت: استفاده از توان نخبگان فرهنگي براي انجام برنامه هاي فرهنگي بسيار مهم است تا شهرداري جاي اصلي خود را در اجراي برنامه هاي فرهنگي پيدا کند.

هدفگذاري فرهنگي ايده آل را دنبال مي کنيم

حسين صلح جو رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا خطاب به نخبگان و فعالان فرهنگي گفت: پتانسيل فعالان فرهنگي بسيار بالاست و آنها مي توانند شورا و مديريت شهري را براي پيچيدن هدفگذاري ايده آل در حوزه فرهنگي ياري برساند.

وي در ادامه موضوعات و محورهاي همکاري و مشورت دو سويه با فعالان فرهنگي را که در بين آنها تعالي عفاف و حجاب، تقويت کارکرد مساجد و تکايا، تحکيم بنيان خانواده، فرهنگ شهر نشيني و ديگر موارد را مطرح کردو از ميهمانان خواست تا در رابطه با اين موارد نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دهند.

تعالي فرهنگي با گفتمان فرهنگي پديد مي آيد

فاطمه اشدري نايب رئيس کميسيون فرهنگي شورا در اين نشست با اشاره به معاني فرهنگ و اينکه در نتيجه تحليل، گفتگو و تبادل انديشه در حوزه فرهنگ به پيشرفت و تحول دست مي يابيم، ادامه داد: براي تحول و پيشرفت اصولي بايد از فرهنگ کمک گرفت و نشست هاي فرهنگي گام مهمي براي دستيابي به چشم اندازي ستودني است.

وي خاطرنشان کرد: نخبگان و تأثيرگذاران امر فرهنگ، بدون تکبر و کنايه به يکديگر، با هدف کيفيت بخشيدن به وحدت و همدلي، به منظور افزايش آگاهي و دانش جامعه در راه رسيدن به ارزشهاي والاي فرهنگي تلاش مي کنند.   

****

در ادامه جلسه ميهمانان صحبتهاي قابل تأمل و مفيدي در رابطه با موضوعات مختلف فرهنگي بيان کردند که در بين آنها توسعه متوازن خدمات و پروژه هاي عمراني و فرهنگي در شهر، مناسب سازي مکانهاي عمومي، تناسب بودجه عمراني با فرهنگي، مشارکت با ديگر دستگاههاي فرهنگي در اجراي برنامه هاي گسترده و توانمند، تأکيد به احياي کارکرد فرهنگي و اجتماعي مساجد، تهيه پيوست فرهنگي، اجتماعي و سلامت براي پروژه هاي شهري از جمله مواردي بود که در اين جلسه به آنها تأکيد شد.

پايان پيام/1173/بهمن93

تصاویر مرتبط