یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين؛

تکميل پروژه هاي نيمه تمام، يکي از مهمترين اولويتهاي شهر در سال آتي/مديريت شهري به درآمدهاي پايدار تکيه کند

سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين با اشاره به تقديم لايحه بودجه 432 ميليارد توماني سال آتي شهرداري به شورا گفت: يکي از مهمترين اولويتهاي شهرداري در سال آتي ضمن تکيه بر درآمدهاي پايدار، بايد تکميل پروژه هاي نيمه تمام شهر باشد.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نيارکي با بيان اينکه بررسي لايحه سال جديد شهر و شهرداري قزوين در روزهاي آتي در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: سياست و نگاه اعلام شده شوراي شهر به شهرداري در تدوين بودجه سال 94با اشاره به اصل صرفه جويي، توجه به اتمام پروژه هاي نيمه تمام و نگاه به مناطق کمتر توسعه يافته خلاصه شده است.

وي با تأکيد بر اينکه بودجه عملياتي، واقعي و منطقي افقهاي روشن و منطقي پيش روي شهر ترسيم مي کند، ادامه داد: بودجه اگر واقعي باشد شهرداري در تحقق درآمد از منابع مختلف، اعتبارات و هزينه ها را تعريف مي کند تا در ادامه کار با مشکل مواجه نشود.

رياست کميسيون اداري و مالي شورا همچنين يادآورشد: سرمايه گذاري، توجه به امر گردشگري، اشتغالزايي و جذب توريسم در کنار توجه به درآمد پايدار که شهرداري از عرصه و اعيان موقعيت خوب درآمدزايي دارد، مي تواند از ديگر اولويتهاي شهرداري در سال آتي باشند.

اين عضو شورا همچنين در بخش بعدي سخنان خود با اشاره به اصلاح بودجه سال 93 شهرداري که به تازگي به اتمام رسيده، بيان کرد: بودجه در اصلاح، با جابجايي برخي کدها و رديف ها به دليل ميسر نبودن آنها، همراه بود و به ميزاني که قانون اجازه داده اصلاح بودجه با يک درصد افزايش، به اتمام رسيد.

وي در تکميل صحبتهاي خود گفت: در بخش پروژه هاي عمراني، حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري و خدماتي جابجايي هايي رخ دادو به پروژه هاي فرهنگي و ورزشي اجازه جابجايي داده نشد تا اين رديفها در جاي خود باقي بمانند.

پايان پيام/1158/بهمن93        

 

تصاویر مرتبط