چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۸

همگام و همراه با مسلمين جهان؛

مجموعه شورا و مديريت شهري به کمپين دوستداران پيامبر مهرباني پيوستند

رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين به همراه شهردار، مديران شهري و پرسنل مجموعه شورا به کمپين دوستداران و عاشقان پيامبر اکرم (ص) پيوستند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ در پي اقدام منفور و ناپسند نشريه شارلي ابدو در توهين به ساحت مقدس پيامبر رحمت و مهرباني و حمايت مسلمين جهان از آخرين فرستاده خدا، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين، به همراه شهردار و مديران شهري و پرسنل مجموعه شورا به کمپين دوستداران و عاشقان پيامبر اکرم (ص) پيوستند.

پايان پيام/1150/بهمن93

تصاویر مرتبط