97/12/15- برگزاری آیین گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با حضور داودی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین