دیدار رئیس، اعضا و کارکنان شورای اسلامی شهر قزوین بهمراه معاونین و مدیران شهری با مهدی صباغی شهردار قزوین به مناسبت روز پاسدار