آئین تجلیل از پاکبانان زحمتکش قزوینی با حضور رئیس و اعضای شورای شهر