تجمع و راهپیمایی شهروندان قزوینی در حمایت از عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی ،همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و غزه قهرمان و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس