جشن مردمی پیامبر مهربانی _کمربندی پیامبر اعظم (ص) - آیت اله باریک بین (ره)