دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با عباسپور مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین