دیدار نایب رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با دادستان عمومی و انقلاب قزوین به مناسبت هفته قوه قضائیه