نشست مشترک رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با دکتر محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش های بنیادی (چشمه ی نور ایران)