شهرداري عابر بانك نيست

به گفته رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای اسلامی شهر قزوین نباید به شهرداری به عنوان یک عابربانک نگاه شود.

تاکسی بیسیم از طریق مزایده واگذار شود

طبق قانون باید واگذاری تاکسی بیسیم ۱۳۳ از طریق مزایده صورت گیرد نه با ترک تشریفات.

شورا نباید تمکین پذیر باشد

بسیاری از پیشنهادات و لوایحی که از سوی سایر نهاد ها برای شهرداری قزوین بار مالی دارد را برای برقراري تعامل می پذیریم نه تمکین .

موافقت پارلمان قزوين با افزایش مدت قرارداد کانون های تبلیغاتی بدون پرداخت اجاره بها

اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با لایحه افزایش دو ماه به مدت قراردادهای فی مابین سازمان زیباسازی و کانونهای تبلیغاتی بدون دریافت اجاره بها موافقت کردند. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

فضای زیرین پل امام رضا(ع) به مکان ورزشی تبدیل می شود

با تصویب نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر قزوین محدوده ای از زیر پل امام رضا(ع) به فضای ورزشی تبدیل می شود.

تاکسی بیسیم به شرکت تعاوني رانندگان ۱۳۳ واگذار مي شود

لایحه واگذاری تاکسی بیسیم به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بیسیم ۱۳۳ قزوین پس از بحث و بررسی نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر قزوین به تصویب رسید.

شهروندان پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند

با توجه به شرایط هشدار قزوین درخصوص شیوع ویروس کرونا، شهروندان باید بیش از پیش نسبت به رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت توجه داشته باشند.

مرکز توان افزایی تشکلهای غیردولتی راه اندازی شود

شهرداری قزوین نسبت به اختصاص مکانی برای انجام فعالیت تشکلهای غیردولتی اقدام کند.

تامین اعتبار برای تیم های ورزشی ضروری است

: با توجه به آغاز برگزاری مسابقات لیگ برتر باید اعتبار مورد نیاز تیم های ورزشی تامین شود