بررسی لوایح شهرداری در پارلمان محلی قزوین

در شانزدهمین جلسه پارلمان محلی قزوین در سال جاری، چندلایحه ملکی و مالی بررسی و تصویب شد.

تاكيد رییس پارلمان محلی قزوین بر تسریع در روند احداث موزه دفاع مقدس

رییس شورای اسلامی شهر قزوین برضرورت تسریع در امر احداث موزه دفاع مقدس تاکید و بیان کرد: مکان اجرای این پروژه در ضلع جنوبی المان شهدای گمنام است و باید این پروژه هرچه سریع تر به مرحله اجرا برسد.

دستفروشان قزوین ساماندهی شوند

شهرداری قزوین در ساماندهی دستفروشان سطح شهر به صورت جدی وارد عمل شود.

افزایش ۳۰۰ درصدی سرانه فضاهای ورزشی در شورای پنجم

در شورای پنجم سرانه زیر ساختهای ورزشی نسبت به ادوار گذشته شورا افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

قرارداد سرمایه گذاری پارکینگ سیتادیوم لغو شود

قرارداد سرمایه گذاری پارکینگ سیتادیوم مصوبه شورا ندارد، غیرمنطقی و غیرمعقول است و باید لغو شود.