سه‌شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

در جلسه علني چهل و سوم شوراي اسلامي شهر قزوين رخ داد:

بررسي لايحه دو فوريتي برنامه پنج ساله شهرداري روي ميز شورا

شوراي اسلامي شهر قزوين پس از رأي دادن به دوفوريتي بودن لايحه تدوين برنامه پنج ساله دوم شهرداري قزوين، در بررسي ابعاد و ويژگي هاي مختلف اين لايحه، آنرا دوباره به کميسيون برنامه و بودجه شورا ارجاع داد تا طي يک هفته بررسي و رسيدن به نتيجه نهايي، مجدد در صحن علني شورا براي تصويب نهايي مطرح شود.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ عباس ظاهري رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در ابتداي اين جلسه اظهار داشت: با توجه به اينکه پايان سال جاري، دومين برنامه پنج ساله شهرداري به اتمام مي رسد، ضرورت دارد که تدوين برنامه دوم در دستور کار قرار بگيرد.

وي از ضرورت بهره مندي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت از برنامه پنج ساله توسعه صحبت کرد و گفت: عقل حکم مي کند که مسير طي شده را کاملتر کنيم چراکه قزوين جزو معدود شهرهايي محسوب مي شود که از چنين برنامه اي بهره مند است.

ظاهري در ادامه بيان کرد: برنامه اول پنج ساله نيز در قبل از تصويب در کميسيونها به مدت يکماه بررسي و پس از بررسي نهايي به صحن شورا براي تصويب فرستاده شد.

وي با تأکيد بر اينکه شورا و شهرداري قزوين بايد تلاش کنند تا برنامه واقعي و کامل تهيه شود، ادامه داد: اگر قرار باشد که کار به دست مجري سپرده شود، شهرداري ناظر مستقيم کار و شورا نظارت عاليه را برعهده خواهند داشت.

در ادامه جلسه، اعضاي شوراي شهر ابهامات، سؤالات و پيشنهادات خود را در رابطه با اين لايحه مطرح کردند.

مريم نخستين ضرورت انتخاب مشاور براي انجام اين برنامه را از مسئولان شهرداري مورد سؤال قرار دادو گفت: شهرداري با تکيه بر توانمندي خود، مسئول اجراي برنامه پنج ساله اول بود و حال که يک پژوهشکده مسئول اجراي اين برنامه مي شود بايد ديد در اين زمينه چه ميزان توانمندي دارد!؟

وي رقم پيشنهادي مشاور در اجراي اين طرح را که 400 ميليون تومان اعلام کرده لازم به بررسي و ارزيابي بيشتر دانست و گفت با رقمي کمتر از اين مقدار ديگر کلان شهرها طرح توسعه تهيه کرده اند.

احد چگيني با تأکيد بر اينکه برنامه توسعه پنج ساله بايد درراستاي سند توسعه استان و برنامه چشم انداز 20 ساله کشورمان باشد، ادامه داد: مي توان از ظرفيت مرکز مطالعات مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي استانها بهره برد.

وي با تأکيد براينکه شوراي شهرمرجع تصميم گير به شمار مي آيد، ادامه داد: تصويب اين برنامه بر عهده ي شوراي شهر است و مي تواند به عنوان مشاور در اين حوزه به فعاليت بپردازد.

حکمت ا... داودي شناخت درست قزوين توسط مشاور را بسيار مهم دانست و گفت: با تکيه بر منابع و توانمندي ها بايد براي شهر برنامه نوشته شود.

وي بررسي نقاط ضعف و قوت برنامه پنج ساله قبلي را مورد تأکيد قرار داد و گفت: در اين بررسي دلايل عدم تحقق برخي برنامه ها بايد مشخص شود و در برنامه آتي مدنظر قرار بگيرد تا پروژه هاي مختلف عمراني، خدماتي و ترافيکي درست و دقيقي را اجرايي کنيم.

محمد رضا صديقي با تأکيد بر اينکه هر سازماني با تکيه بر برنامه ريزي مي تواند فعاليت کند، ادامه داد: در اين راه تدوين فوري برنامه کوتاه، ميان و بلند مدت و اجراي درست آن بسيار مهم است.

وي استفاده درست از زمان در اجراي اين پروژه را مورد تأکيد قرار داد و گفت: براي تحقق اين برنامه لازم است که از ظرفيت گروهها و تشکلها و شهرداري هايي استفاده کرد که در اين زمينه کار عملياتي انجام داده اند.    

حسين غياثوند ضمن اينکه براي تدوين اين طرح استفاده از توان کارشناسان و متخصصان بومي استان را ضروري مي دانست، ادامه داد: با استفاده از ظرفيتهاي بومي مي توان رقم کلي و تمام شده طرح را کاهش داد.

وي موضوعات و مسائل مختلف مطرح شده در اين طرح را مورد تأکيد قرار دادو گفت: اگر قرار باشد برنامه پنج ساله توسعه براي شهر قزوين تدوين شود به طور حتم موضوعات و بخشهاي مختلف و مفصلي را دربر مي گيرد که شايد براي هر حوزه به يک مشاور نياز باشد.

علي صاقي نيارکي لازمه ي جامع و کامل بودن طرح توسعه را در توجه همه جانبه، کلي و جزئي آن به شهر قزوين دانست و گفت: يکي از مهمترين مسائَل در اين بخش ظرفيت سازي است، به طوريکه ما بايد از پتانسيلهاي علمي استان و نزديکي آن به پايتخت بهره ببريم.

وي با بيان اينکه ترديدي نيست که قزوين بايد از طرح توسعه اي بهره مند شود، ادامه داد: شهرداري مي تواند در تشريح دقيق اين طرح براي شورا اقدام کند تا موضوعات با شفافيت بيشتري بررسي شده و به رأي گذاشته شوند.

علي فرخزاد بر تبيين دقيق اهداف و برنامه هاي شهرداري در اجراي اين طرح توسعه تأکيد کرد وگفت: در قدم اول بررسي، نمي توان نظر قطعي در اجراي اين طرح توسعه اعلام کردو لازم است رويکرد مهندسي و کارشناسي ضمن تدوين طرح لحاظ شود.

کاظم مجابي ضمن اينکه توانمندي و تخصص مشاور را لازمه ي انجام درست و دقيق برنامه توسعه مي دانست، ادامه داد: در کنار تخصص، شناخت مشاور از بدنه شهرداري و شهر قزوين نيز مهم است تا عملکرد بهتري داشته باشد.

وي بر استفاده از تجارب درست برنامه هاي دوره هاي قبل تأکيد کردو بر اين اساس، تدوين شرح خدمات براي چگونگي کار در اين بخش را از ضروريات دانست.

شهلا عطايي استفاده از توان کارگروه قزوين+20 را در تدوين اين طرح توسعه پيشنهاد داد و حسين صلح جو بر اعلام قيمت تمام شده برنامه پنج ساله توسعه قبلي قزوين از سوي شهرداري تأکيد کرد.

 در اين جلسه مسعود نصرتي شهردار قزوين و تيم همراه توضيحاتي در رابطه با ابعاد و ويژگي هاي مختلف طرح توسعه پنج ساله قزوين ارائه دادند و جوابگوي سؤالات و دغدغه هاي اعضاي شوراي شهر شدند.

در پايان جلسه نيز رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين با رأي گيري و اعلام نظر اکثريت اعضاء، لايحه دوفوريتي را به کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر ارجاع داد تا پس از بررسي و رسيدن به نتيجه کامل در طول يک هفته، نتيجه را براي تصويب نهايي به صحن علني شوراي شهر اعلام کنند.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط