چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

جمالی پور ، استاندار قزوین:

ضرورت توجه شهردار قزوین به ظرفیتهای شهر به عنوان منابع پایدار درآمدی

شهر قزوین دارای ظرفیت ها ی بی نظیری است که باید به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی به آن توجه شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ هدایت اله جمالی پور استاندارقزوین در آیین معارفه شهردار قزوین با تاکید براین مطلب اظهار کرد: امروز امانت بزرگ و سنگینی را به شهردار جدید قزوین تحویل می دهیم که بخشی از تمدن و تاریخ این کشور است.

وی ضمن تبریک به شهردار جدید قزوین، از زحمات طاهرخانی شهردار سابق و کاظمی سرپرست شهرداری قزوین و اعضای دوره پنجم شورا شکر کرد.

وی تصریح کرد: یقینا همه دل باختگان این سرزمین به قزوین نگاه دارند و نوع برخورد با آن را رصد می کنند، در پازل کشورمان برخی شهرها از جایگاه ویژه برخوردار هستند و قزوین یکی از آنهاست و قطعا آقای صباغی رسالت سنگینی را در راستای صیانت از تاریخ و فرهنگ عهده دارخواهد شد.

جمالی پور، صیانت از تاریخ و فرهنگ این شهر را یک تکلیف ملی و اعتقادی دانست وگفت: توجه به مباحث تاریخی در کنارحوزه های شهری بسیارمهم است.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ باغستان سنتی قزوین خاطر نشان کرد: صیانت از باغستان بر عهده شهرداری قزوین است و دراین راستا سایر دستگاهها وظیفه دارند که یاریگر شهرداری قزوین باشند.

استاندارقزوین تاکید کرد: آثار تاریخی و باستانی شهر به عنوان یک اولویت برای منابع پایدار درآمدی تعریف شود و درخدمت به منافع شهر و شهروندان به کارگرفته شود.

وی با تاکید بر رعایت عدالت خواستار، توجه به این موضوع در شهرداری قزوین شد وگفت: گاهاشاهد بی عدالتی در شهر هستیم که تحمل آن از سوی مردم ممکن نیست و با دین هم سازگار نیست براین اساس نباید بی عدالتی در دادن مجوزها درشهر دیده شود.

استاندار قزوین خطاب به شهردار جدید قزوین، خواستار مدیریت برخی موضوعات از جمله نیروی انسانی شد وگفت: شهرداری با مشکلاتی روبروست و باید این موضوع مدیریت شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: دولت جدید مسایل و کارمردم را در اولویت قرارداده و امیدواریم با وحدت و انسجام بتوانیم امید را در دل مردم بارور کنیم.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط