شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

رییس شورای اسلامی شهر قزوین:

بخشی نگری مدیران قزوین یک آفت مدیریتی است

عدم توجه به منافع عموم و بخشی نگری برخی مدیران استان یکی از آفات مدیران قزوین است که این موضوع مدیریت شهری را با چالشهای زیادی روبه رو کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ فرج اله فصیحی رامندی رییس شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورا که با دستور کار بررسی برنامه های پیشنهادی نامزدهای بومی تصدی پست شهرداری قزوین برگزار شد، طی سخنانی با اعلام این مطلب اظهار داشت: به دلیل بخشی نگری برخی مدیران دستگاهها و عدم توجه به منافع عمومی، در برخی موضوعات شهری در گذشته مشکلات زیادی داشتیم و در این بحث دچار چالش هستیم.

وی خواستار ارائه برنامه و توضیحاتی درخصوص چگونگی مدیریت این موضوع توسط نامزذهای تصدی پست شهرداری قزوین به ویژه نامزدهای بومی شد.

رییس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین خواستار ارائه توضیح از سوی یکی از نامزدهای تصدی پست شهرداری قزوین در خصوص ایجاد درآمد از محل کدهای درآمدی شد و گفت: طبق قانون نمی توان بیش از ۲۰ درصد در کدها افزایش داشته باشیم و از طرف دیگر بسیاری از اعضای شورا افزایش قیمت و تعرفه عوارض را مناسب نمی دانند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص پیشنهاد یکی از اعضای شورا مبنی بر ارائه لیست دارایی و اموال اعضای شورا گفت: بنده هم دراین خصوص اعلام آمادگی می کنم و سازوکارهای این موضوع برای اعضا مشخص می شود تا در صورت تمایل لیست دارایی و اموال اعلام شود.

فصیحی رامندی همچنین تاکید کرد: یکی از اعضای شورا ۱۰ درصد از حقوق خود را برای موضوع پذیرایی در جلسات شورا اختصاص داده است، دراین راستا هرکدام از اعضای شورا خواستند این رویه را داشته باشند می توانند اعلام کنند.

 

پایان پیام/

 

تصاویر مرتبط