سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

فصیحی رامندی:

ضرورت تغییر مدیریت مرکز دفن بهداشتی پسماند محمدآباد

افرادی که درحال حاضر مدیریت مرکز دفن مهندسی_بهداشتی پسماند محمد آباد را عهده دار هستند، متخصص نبوده و باید در این مرکز شاهد تغییر مدیریت باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ فرج اله فصیحی رامندی رییس کمیسیون مالی_ اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورا با تاکید بر این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر افرادی مرکز دفن بهداشتی_ مهندسی پسماند محمدآباد را مدیریت می کنند که طی سه سال اخیر برای این مرکز هیچ کار تخصصی انجام نداده اند و شایسته نیست دوباره این افراد سرکار باشند.

وی افزود: در حال حاضر که شهرداری قزوین به صورت مشروط مرکز دفن پسماند محمدآباد را تحویل گرفته و برای دریافت زباله سایر شهرها قرارداد تنظیم کرده است، شاهد هستیم که مسئولان چند شهرداری گفته اند می خواهند مرکز مستقلی برای خود احداث کنند، حال این سوال مطرح می شود که چرا سه سال پیش این موضوع مطرح نشد که مرکز محمدآباد مستهلک نشود؟.

به گفته فصیحی رامندی، این شهرداری ها اگر می توانستند مرکز دفن پسماند مستقلی راه اندازی کنند، چرا سه سال جایگاه محمدآباد را مستهلک کردند؟.

وی دربخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تاکنون باید گزارش ۹ ماهه درآمد و هزینه توسط شهرداری قزوین به شورا ارائه می شد، به گزارش هفت ماهه درآمد و هزینه شهرداری قزوین اشاره کرد و گفت: در کد درآمدهای عمومی کل بودجه ۴۴۰ میلیارد تومان بوده که رقم ۷ ماهه ۲۵۶ میلیارد تومان و عملکرد این کد ۲۹۷ میلیارد تومان است که ۱۱۶ درصد محقق شده است.

فصیحی رامندی ادامه داد: در کد اختصاصی اموال، کل بودجه ۴۱۶ میلیارد تومان بوده که ٧ ماهه این رقم ۲۵۳ میلیارد تومان است و عملکرد آن ۹۱ میلیارد تومان است، به عبارتی ۳۷ درصد این کد محقق شده است.

رییس کمیسیون مالی_اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین، همچنین به گزارش هزینه های جاری شهرداری قزوین در ۷ ماهه امسال اشاره کرد و افزود: در بخش هزینه های جاری ۳۳۰ میلیارد تومان کل بودجه بوده که رقم ۷ ماهه آن ۱۹۲ میلیارد تومان بوده و ٢٠٠ میلیارد تومان هزینه شده است که درصد تحقق این کد ۱۰۴ درصد است.

 به گفته این عضو شورا در بخش هزینه های عمرانی نیز کل بودجه ۴۹۰ میلیارد تومان بوده که رقم هفت ماهه آن ۲۸۵ میلیارد تومان است و عملکرد واقعی آن ۱۳۷ میلیارد تومان است، یعنی ۴۸ درصد کل بودجه در این بخش محقق شده است.

وی تاکید کرد: باید در بخش وام نیز ۸۰ میلیارد تومان هزینه می شد که عملکرد این بخش صفر بوده است.
 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط