سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

یوسفی:

تقویت اطلاع رساني، تبلیغات و آموزش های لازم در تفکیک زباله از مبدا به شهروندان

باید تمامی ابزار اطلاع رسانی و آموزش برای امر تفکیک زباله از مبدا به شهروندان به کار گرفته شوند تا آنان به این موضوع ترغیب شوند.

 

زهرا یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورا با تاکید بر این مطلب اظهار داشت: سامانه تفکیک زباله از مبداء  پاکروب که توسط سازمان فاوای شهرداری قزوین تهیه شده، اقدامی بسیار ارزشمند است و می تواند در  تفکیک پسماند از مبدا و تشویق شهروندان به این امر و کاهش حجم و وزن زباله ای که به سایت محمد آباد منتقل می‌شود موثر باشد.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اینکه مخازن بزرگ زباله موجود در معابر  طرح موفقی نبوده و در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور مدتی بعد از اجرا جمع آوری شده است، افزود: این مخازن نه تنها باعث ایجاد بوی نامطبوع و جمع شدن پشه و مگس و آزار صاحبان مغازه ها و منازلی که در نزدیکی آن قرار دارند می‌شود،  بلکه به محلی برای تفکیک زباله در انظار  مردم بخصوص توسط کودکان کار تبدیل شده است  و امیدواریم در شهر قزوین نیز این مخازن طی یک  برنامه ریزی حساب شده و بطور تدریجی جمع آوری شود.

 یوسفی با اشاره به اینکه باید زیرساختهای لازم برای استفاده از سامانه پاکروب آماده شود، خاطرنشان کرد: تبلیغات، اطلاع رسانی و معرفی این سامانه به مردم  و آموزش نحوه تفکیک که از حقوق شهروندان است و باید با استفاده از تمام توان تبلیغاتی شهرداری و هم فضای مجازی و هم با استفاده از صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد.

رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی قزوین تصریح کرد: باید مشوقهای لازم برای ترغیب مردم در استفاده از این سامانه  تدارک دیده شود .

 یوسفی با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا بحث تفکیک زباله را تحت شعاع خود قرار داده است؛ گفت: برای حفظ سلامتی شهروندان، تفکیک زباله ممنوع اعلام شد و شهرداری قزوين علیرغم ضرر مالی میلیاردی که بطور ماهانه متحمل می‌شد ، سلامتی مردم را بسیار ارزشمندتر دانسته و هیچ فشاری را برای شروع مجدد تفکیک قبول نکرد که جای تشکر دارد .

وی همچنین تاکید کرد: باید محل ثابتی برای دریافت پسماند خشک شهروندان و همچنین خط موبایل و تلفن ثابت برای کسانی که امکان استفاده از سامانه را ندارند در نظر گرفته شود، همچنین پیمانکار مربوطه که مسئول  جمع آوری و دریافت پسماندهای خشک شهروندان است نیز باید انتخاب شده و مطمئن باشد تا احساس امنیت را در شهروندان ایجاد نموده و آموزشهای لازم را ببینند.

 باید تمامی ابزار در اختیار شهرداری برای اطلاع رسانی و آموزش در امر تفکیک زباله از مبدا به شهروندان به کار گرفته شود تا آنان با مفاهیم این موضوع آشنا و برای انجام آن ترغیب شوند.

 زهرا یوسفی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه شورا با تاکید بر این مطلب اظهار داشت: سامانه تفکیک زباله از مبداء  پاکروب که توسط سازمان فاوای شهرداری قزوین تهیه شده، اقدامی بسیار ارزشمند است و می تواند در  تفکیک پسماند از مبدا و تشویق شهروندان به این امر و کاهش حجم و وزن زباله ای که به سایت محمد آباد منتقل می‌شود موثر باشد.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به اینکه مخازن بزرگ زباله موجود در معابر  طرح موفقی نبوده و در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور مدتی بعد از اجرا جمع آوری شده است، افزود: این مخازن نه تنها باعث ایجاد بوی نامطبوع و جمع شدن پشه و مگس و آزار صاحبان مغازه ها و منازلی که در نزدیکی آن قرار دارند می‌شود،  بلکه به محلی برای تفکیک زباله در انظار  مردم بخصوص توسط کودکان کار تبدیل شده است  و امیدواریم در شهر قزوین نیز این مخازن طی یک  برنامه ریزی حساب شده و بطور تدریجی جمع آوری شود.

 یوسفی با اشاره به اینکه باید زیرساختهای لازم برای استفاده از سامانه پاکروب آماده شود، خاطرنشان کرد: تبلیغات، اطلاع رسانی و معرفی این سامانه به مردم  و آموزش نحوه تفکیک که از حقوق شهروندان است و باید با استفاده از تمام توان تبلیغاتی شهرداری و هم فضای مجازی و هم با استفاده از صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد.

رییس کمیسیون خدمات شهری پارلمان محلی قزوین تصریح کرد: باید مشوقهای لازم برای ترغیب مردم در استفاده از این سامانه  تدارک دیده شود .

 یوسفی با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا بحث تفکیک زباله را تحت شعاع خود قرار داده است؛ گفت: برای حفظ سلامتی شهروندان، تفکیک زباله ممنوع اعلام شد و شهرداری قزوين علیرغم ضرر مالی میلیاردی که بطور ماهانه متحمل می‌شد ، سلامتی مردم را بسیار ارزشمندتر دانسته و هیچ فشاری را برای شروع مجدد تفکیک قبول نکرد که جای تشکر دارد .

وی همچنین تاکید کرد: باید محل ثابتی برای دریافت پسماند خشک شهروندان و همچنین خط موبایل و تلفن ثابت برای کسانی که امکان استفاده از سامانه را ندارند در نظر گرفته شود، همچنین پیمانکار مربوطه که مسئول  جمع آوری و دریافت پسماندهای خشک شهروندان است نیز باید انتخاب شده و مطمئن باشد تا احساس امنیت را در شهروندان ایجاد نموده و آموزشهای لازم را ببینند.

پایان پیام/
 

تصاویر مرتبط