سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت پارلمان محلی قزوین:

چرا به دانشگاه آزاد تراکم می دهند اما با افزایش تراکم اسماعیل آباد مخالفت می شود؟

احد چگینی رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت پارلمان محلی قزوین در جلسه شورا با بیان این مطلب اظهار داشت: درحال حاضر با مصوبه تراکم چهار و نیم طبقه در ملاصدرا و تراکم ۱۰۰ در کل شهر شاهد ناهمخوانی در سیاستهای کلی استان هستیم.

وی افزود: این گونه اقدامات در افزایش قیمت مسکن موثر خواهد بود و این انتقاد به کمیسیون ماده پنج وارد است.

رییس کمیسیون حقوقی، بازرسی و نظارت شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: طبق گفته اند به دلیل اینکه اسماعیل آباد روی گسل زلزله قرار دارد نمی توان تراکم طبقات را افزایش داد؛ این درحالی است که در همین منطقه بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی ، چشمه نور ، ساختمانهای دانشگاه آزاد و عظیمیه و به سایر ساختمانهای این منطقه تراکم ساخت داده شده است.

احد چگيني با طرح اين سوال كه چرا اسماعیل آباد افزایش تراکم در ساخت و ساز نداشته باشد؟ ولي به دانشگاه آزاد تراکم می دهند ادامه داد: اما با افزایش تراکم اسماعیل آباد مخالفت می شود؟ این گونه است که می گویم شهر دچار سیاست دوگانه شده است.

وی تاکید کرد: تغییرات و دست اندازی در طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج، نه به نفع شهروندان و نه به نفع شهرداری خواهد بود.

احد چگینی، همچنین در خصوص نامگذاری خیابان ایران به نام آیت اله باریک بین گفت: باید خیابانی در خور شأن و نام این عالم ربانی و پدر معنوی استان انتخاب شود.

وی همچنین خواستار پیگیری نامگذاری خیابانی درقزوین به نام ورزش شد.
 

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط