دوشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

عضو هيأت رئيسه شورا خواستار شد؛

تأمين پارکينگ توسط مراکز تجاري و پذيرايي

لزوم نظارت دقيق بر مراکز تجاري و پذيرايي داخل شهر، به منظور تأمين پارکينگ وجود دارد.

 

مريم نخستين عضو هيأت رئيسه شورا با تأکيد بر اين مطلب در نشست اخير شوراي شهر اظهار داشت: شهرداري بايد با تدوين قوانين بازدارنده، از انجام تخلفات کسري پارکينگ توسط مالکان جلوگيري نمايد تا شاهد ايجاد گره هاي ترافيکي در سطح شهر نباشيم.
نخستين با اشاره به کاهش سرفصل بهبود عبور و مرور شهري در بودجه سال 93 شهرداري اظهار داشت: اگر در صدور کاربري هاي خرد وکلان در سطح شهر، توجه ويژه اي به تأمين پارکينگ شود، شاهد تسهيل در عبور و مرور و کاهش مشکلات در اين زمينه خواهيم بود.
اين مقام مسئول با اشاره به انجام برخي تخلفات ساختماني توسط سالن هاي پذيرايي تازه تأسيس اظهار داشت: عدم تأمين پارکينگ در اين فضاها باعث ايجاد گره هاي ترافيکي به خصوص هنگام برپايي مراسم مختلف مي شود، از همين رو بايد از بروز چنين تخلفاتي در سطح شهر به منظور بهبود عبور و مرور شهري جلوگيري شود.
وي ادامه داد: تأمين پارکينگ در کاربري هاي سطح شهر، بايد همسو با طرح هاي شهرداري در بخش بهبود عبور  و مرور شهري مورد توجه قرار گيرد چرا که بازماندن يک بخش از بخش ديگر، موجب ايجاد مشکلاتي در اين حوزه مي شود.
اين عضو هيأت رئيسه با اشاره به نياز مناطق شمال شهر به مراکز تجاري تصريح کرد: انتقال برخي از مراکز خريد از مرکز شهر به اطراف آن علاوه بر تأمين نياز شهروندان، موجب کاهش بارترافيکي در طي روز خواهد شد.

تصاویر مرتبط