سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

اولين مجمع جهاني شهر اسلامي فرصتي براي معرفي قزوين

برگزاري اولين مجمع جهاني شهر اسلامي در قزوين، فرصت مناسبي براي معرفي اين شهر در سطح جهاني بود.

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين، فرج اله فصيحي رامندي  رئيس کميسيون خدمات شهري با تأکيد بر اين مطلب و با قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته در راستاي برگزاري اولين مجمع در شهر قزوين اظهار داشت: اين رويکرد فرصت مناسبي براي مطرح شدن شهر قزوين در بين کشور هاي اسلامي است.

وي با اشاره به راه اندازي دبير خانه اين مجمع در قزوين تصريح کرد: لزوم شفاف سازي تصميم گيري در مورد تأمين هزينه هاي ريالي و ارزي، نيروهاي انساني و فضاي دبيرخانه  به منظور اقناع نمودن اذهان عمومي توسط اعضاي شورا وجود دارد.

حکمت اله داودي رئيس کميسيون ترافيک نيز خواستار ارائه اطلاعاتي در مورد دستاورد راه اندازي دبيرخانه مجمع جهاني شهر اسلامي در قزوين توسط شهرداري شد.

احد چگيني رئيس کميسيون املاک و توافقات نيز خواستار دريافت اطلاعاتي در مورد تأمين هزينه اوليه حساب ارزي  و ريالي و  ميزان حمايت دولت از اين موضوع و  انعکاس شاخص هاي شهر اسلامي و همچنين ميزان هزينه هاي انجام شده در اولين مجمع جهاني شهر اسلامي شد.

سيد کاظم مجابي رئيس کميسيون محيط زيست  با اشاره به تعريف انجام پروژه هايي در مجمع جهاني شهر اسلامي اظهار داشت: بايد مشخص شود ضمانت اجرايي براي پروژه‌هاي مجمع چيست  تا بتوانيم شاهد دستاوردهاي بيشتري در اين زمينه باشيم.

شهلا عطايي رئيس کميسيون بانوان نيز خواستار ارائه اطلاعاتي در زمينه مزاياي تشکيل دبير خانه مجمع جهاني شهر اسلامي در شهر قزوين شد.

 

تصاویر مرتبط