سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

فرزانه صادق مالواجرد،معاون وزیر راه و شهرسازی:

تصمیمات با توجه به مطالبات مردم اتخاذ می شود

تصمیمات با توجه به مطالبات مردم اتخاذ می شود و نباید فدای مطامع شخصی عده ای خاص شود.

:به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ فرزانه صادق مالواجرد معاون‌ شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نشست بررسی موضوعات شهری در شهرهای استان قزوین با حضور رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قزوین و جمعی از مدیران استانی و شهری گفت: امروز فرصتی شد تا صدای قزوین را بشنویم؛ زیرا مهمترین تکلیف ما در معاونت راه و شهرسازی صیانت از حقوق شهروندان است.
 صادق مالواجرد قزوین را شهری باستانی خواند و گفت: قزوین از گذشته با باغستان سنتی و سعدالسلطنه شناخته می شد، باغستان این شهر تنها اثر طبیعی با ارزشی است که در کشور به عنوان تاریخ طبیعی ثبت شده است.

او در خصوص بافت‌تاریخی شهر گفت: طبق اساسنامه مصوب، تعیین محدوده های تاریخی توسط میراث فرهنگی انجام می شودو محدودیت های ارتفاعی در بافت تاریخی از موضوعات مورد بحث است.

صادق مالواجرد، با ابراز خرسندی از طرح مساله باغستان توسط مردم قزوین، عنوان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری صدای مردم قزوین را شنیده است. اینکه مردم در تصمیم گیری ها تاثیر گذار باشند بسیار خوب است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه درباره بافت تاریخی و محله بلاغی هنوز طرحی تعیین نشده است، یادآور شد: طرح خیابان شهید انصاری مورد بررسی قرار گرفته است و خیابانی ۱۴ متری در آنجا بنا شده و در بافت تاریخی ۶ متر بوده، این طرح در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، خواهان تعامل دو طرفه به ویژه در بافت تاریخی شد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از بافت تاریخی قزوین به عنوان شناسنامه این شهر یاد و بیان کرد: شناسنامه قزوین یعنی بافت تاریخی که کمتر از یک صدم‌ شهر است. اگر شهری مانند یزد جهانی شد،به دلیل توجه‌ مدیریت‌ شهری به بافت تاریخی آن بود؛ از همین رو شهرداری و شورای شهر باید با بلندنظری اصالت شهر را حفظ کنند

پایان خبر/

تصاویر مرتبط