سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

قافله باشی:

بار سنگین برنامه های اجتماعی شهر بر دوش شهرداری قزوین است

به گفته رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر قزوین، در برنامه های مشارکتی حوزه اجتماعی شهر، بار سنگین اجرای برنامه هابر دوش شهرداری قزوین است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ مهدیه سادات قافله باشی، سخنگوی پارلمان محلی قزوین در پنجاه و سومین جلسه علنی شورا با دستور کار بررسی نامه های واصله و مصوبات کمیسیونهای تخصصی شورا گفت: با توجه به جلساتی که در حوزه اجتماعی شهر شرکت می کنم، بار سنگین این برنامه ها را شهرداری قزوین به دوش می کشد و آنها را مدیریت می کند.

سخنگوی پارلمان محلی قزوین در ادامه این جلسه با بیان این مطلب که شورای پنجم میراث دار بدهی های سنگین و بسیاری از پروژه های نیمه تمامی است که به صورت نمادین افتتاح شده اند، افزود: پارک رباتیک یکی از این پروژه هاست که در حال حاضر مصوبه شورای عالی برنامه ریزی را دارد و باید از آن حمایت شود.

وی همچنین به مغایرت گزارش درآمد و هزینه شهرداری با گزارش معاونت عمرانی در خصوص پروژه های شهری اشاره و بیان کرد: در کمیسیون تلفیق مالی و عمران بودجه۲۷ پروژه شاخص و فعال اصلاح شد؛ در حالی که در گزارش درآمد و هزینه شهرداری تنها ۹ پروژه فعال دیده می شود.

سخنگوی پارلمان محلی قزوین با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های استان قزوین در بخش های مختلف یادآور شد: تاکنون از ظرفیت های موجود در استان در بخش گردشگری علمی و فناوری استفاده مطلوب نشده است.

قافله باشی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت معوقه ۷۰ نفر از پرسنل شهرداری، خواستار پرداخت آن در اولویت کاری شهرداری شد.

وی اظهارامیدواری کرد: در پایان شورای پنجم بتوانیم کارنامه قابل قبولی از اقدامات و برنامه ریزی ها ارائه کنیم.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط