چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

عباس نژاد، مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان:

رفع مشکلات سایت محمدآباد نیازمند عزم استانی است

رفع مشکلات سایت پردازش و دفن پسماند محمدآباد نیازمند عزم استانی است.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان در جريان دیدار رییس و اعضای پارلمان محلی قزوین گفت: هم افزايي دستگاه های مختلف دراين خصوص بسيار موثر است و شوراهاي اسلامي مي توانند به عنوان یک نهاد مردمی نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند.

وی با بیان این مطلب که مباحث زیست_ محیطی در کشور ما اپیدمی است، افزود: موضوع پسماند در بسياري از شهرهای کشور مشکلی بزرگ تلقی می شود؛ به گونه ای که به طور متوسط در کشور ۳۰ تا ۳۵ درصد پسماندهای تولیدی مدیریت می شود.

عباس نژاد در خصوص سایت محمدآباد گفت: اینکه زباله های استان در يک مکان متمرکز شده، کار خوبی است؛ اما واگذاری این مجموعه به افراد غیرمتخصص مشکل ساز شده است.

وی با بیان این مطلب که نگاه شرکت اداره کننده سایت محمدآباد درآمدی است، افزود: مشکلات فعلی این سایت با تغییر نگرش کاهش می یابد. همچنین مشارکت استانی در رفع مشکلات موجود در سایت محمدآباد تاثیر فراوانی دارد.

وجه به مدیریت یکپارچه، لزوم رعایت استانداردها در پروژه های شهری و پایبندی به تعهدات بین المللی از دیگر موضوعات مطرح شده توسط مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان در این دیدار بود.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط