شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

رونده پروژه مشارکتی مهر و ماه روی میز پارلمان محلی قزوین

درپنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین تعیین تکلیف پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری مهر و ماه و ابلاغ سیاستهای بودجه سال ۹۹ شهرداری قزوین مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در این جلسه سهم و آورده شهرداری و تخلف صورت گرفته ازسوی سرمایه گذار این پروژه مورد بررسی اعضای پارلمان محلی قزوین قرارگرفت.

بنا براين گزارش؛ مقرر شد; موضوع برای بررسی های دقیق تر و کارشناسی تر به کمیسیون تلفیق عمران و مالی شورای اسلامی شهر قزوین ارجاع تا طبق قراداد و نظر کارشناس رسمی وضعیت این پروژه مشخص شود.

این گزارش می افزاید؛ تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی در شهر، تعیین تکلیف بدهی شهرداری به بانک شهر و اجرا ی سیستم های مکانیزه درشهرداری برای کاهش تعداد ارباب رجوع از موضوعات مورد نظر اعضای شورای اسلامی شهر قزوین برای بودجه سال ۹۹شهرداری بود.

برپایه این گزارش؛ خرید دو حلقه چاه در باغستان سنتی قزوین و توجه به نظرات باغداران و ... ازجمله مواردی بود که توسط اعضای شورای اسلامی شهر قزوین دراین جلسه به آنها اشاره شد.

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط