شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

قافله باشی

حمایت از سرمایه گذاران در قزوین بدون تضییع حقوق شهروندان

با سرمایه گذارانی که در شهر قزوین سرمایه گذاری و هزینه می کنند، سخت گیرانه برخورد نشود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ مهدیه سادات قافله باشی سخنگوی پارلمان محلی قزوین با بیان این مطلب در جلسه علنی شورا با دستور کار بررسی لایحه تعیین تکلیف پروژه مهر و ماه، اظهار داشت: برای تأمین امنیت و ترغیب سرمایه گذاران به حضور و سرمایه گذاری در پروژه های شهری قزوین با عنایت به مصلحت شهر و شهروندان باید از آنان حمایت بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: نباید حق شهر و شهروندان در پروژه مهر و ماه تضییع شود؛ اما نباید با خط کش گذاشتن روی اقدامات سرمایه گذار این پروژه که از سهامدان عام است، با نگاه سخت گیرانه برخورد کرد؛ چراکه این گونه رفتارها باعث فرار سرمایه گذار خواهد شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: اگر خواهان موفقیت در عرصه سرمایه گذاری و ورود هرچه بیشتر سرمایه گذاران به پروژه های شهری هستیم، باید با رأفت بیشتر و فارغ از سخت گیری ها با آنان برخورد کنیم.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط