دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

برگزاری جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین

جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین به ریاست فرج اله فصیحی رامندی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ در این جلسه که با حضور مدیر امور مالی شهرداری برگزار شد، تشکیل کمیته حسابرسی پیشنهاد و مقرر گردید تا در صحن شورا طرح موضوع شود.

بر اساس این گزارش، همچنین در این جلسه مقرر گردید، با توجه به اینکه سازمان های عمران و ترافیک شهرداری به طور مستمر به مصالح ساختمانی نیازمندند طبق ضوابط مستقیما نسبت به تامین نیاز خود اقدام کنند.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط