شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

قافله باشی:

ضرورت آموزش شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدا

سخنگوی پارلمان محلی قزوین خواستار استفاده از تکنولوزی های نوین در سازمان پسماند و استفاده از مشوق ها برای ترغیب شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدا شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ مهدیه سادات قافله باشی سخنگوی پارلمان محلی قزوین در جلسه شورا با تاکید بر این مطلب گفت: شهرداری در خصوص آموزش شهروندان نه تنها قدمی رو به جلو نداشته؛بلکه در این زمینه عقب گرد جدي داشته است.
 

وی ضمن اشاره به وضعیت تفکیک زباله از مبدا افزود: در چند سال اخیر شاهد وجود مخازن تفکیک زباله در منازل مسکونی بودیم و این طرح از درب منازل اجرا می شد؛ اما این طرح در دو سال اخیر اجرا نمی شود و شهروندان ناگزیرند زباله های خشک و تر را در کنار هم در مخازن زباله رها کنند.

وی، خواستار افزایش طرحهای آموزشی شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدا در شهر قزوین شد و گفت: طرحهایی که با مشارکت و همدلی شهروندان انجام شود به طور قطع موفقیت آمیز خواهدبود.

سخنگوی پارلمان محلی قزوین بر ضرورت استفاده از تکنولوزی های نوین در اداره شهر تاکید کرد و افزود: استفاده آپ ها و ارتباط با مراکز دانشگاهی و پارک علم و فناوری و استفاده از جایزه مجازی و مشوق ها می تواند در سازمان پسماند برای اجرای طرحهای این سازمان موثر واقع شود.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط