دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

داودي، سخنگوي شوراي اسلامي شهر قزوين:

لايحه بودجه سال 96 شهرداري با نگاه به بهبود عبور و مرور شهري و توسعه متوازن بررسي و تصويب مي‌شود

تلاش شوراي شهر بررسي واقعي و عملياتي بودجه سال 96 شهرداري با رويكرد بهبود عبور و مرور شهري، توزيع متوازن خدمات خصوصا در مناطق حاشيه شهر و نواحي منفصل است و پس از تصويب، براي اجرا به شهرداري ابلاغ مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ حکمت ا... داودي سخنگوي شوراي شهر قزوين در جريان بررسي لايحه بودجه سال 96 شهرداري، گفت: با بررسي دقيق لايحه بودجه سال 96 در شورا براساس بخشنامه وزارت کشور و سياستهاي ابلاغي شورا به مديريت شهري همانند سال قبل، سعي خواهد شد بودجه واقعي و عملياتي با رويكرد توزيع متوازن خدمات خصوصا در مناطق حاشيه شهر و نواحي منفصل تصويب و براي اجرا به شهرداري ابلاغ شود.

وي ضمن تقدير و تشکر از شهرداري به خاطر تدوين برنامه و بودجه سال 96 اظهارداشت: درآمد بودجه هاي تنظيمي در سال هاي سپري شده، بطور كامل محقق شده است و اين از نقاط قوت بودجه ريزي شهرداري به شمار مي آيد.

سخنگوي شورا در خاتمه با بيان اينکه در بودجه سال أينده به بهبود عبور و مرور توجه ويژه شده است، ادامه داد:  بودجه سال 96 شهرداري بايد درراستاي برنامه پنج ساله دوم شهرداري تنظيم شده باشد، هرچند در اين برنامه سياست هاي اجرايي و سرفصل ها آمده و برنامه هاي اجرايي آورده نشده است.

پايان پيام/2454/بهمن95

تصاویر مرتبط