تقویت اطلاع رساني، تبلیغات و آموزش های لازم در تفکیک زباله از مبدا به شهروندان

باید تمامی ابزار اطلاع رسانی و آموزش برای امر تفکیک زباله از مبدا به شهروندان به کار گرفته شوند تا آنان به این موضوع ترغیب شوند.

شهرداري قزوين علت كاهش ٩٣ درصدي تفكيك زباله از مبدا در يك سال و نيم اخير را توضيح دهد

شهرداری قزوین در امر تفکیک زباله از مبدا طی یکسال و نیم اخیز غفلت کرده و نسبت به ایجاد درآمد پایدار دراین حوزه بی توجه بوده است.

موفقيت سامانه پاكروب در گرو پشتیبانی لازم است

به منظور موفقیت سامانه پاکروب باید ضمن آموزش شهروندان، از این سامانه پشتیبانی های لازم صورت گیرد.

ضرورت تغییر مدیریت مرکز دفن بهداشتی پسماند محمدآباد

افرادی که درحال حاضر مدیریت مرکز دفن مهندسی_بهداشتی پسماند محمد آباد را عهده دار هستند، متخصص نبوده و باید در این مرکز شاهد تغییر مدیریت باشیم.

استفاده از طرح های برتر رویداد شتاب در حوزه پسماند شهرداری قزوین

از طرحهای برتر در زمینه تفکیک زباله و حوزه پسماند که در رویداد شتاب دانشگاه علمی_ کاربردی شهرداری قزوین برگزار شد، استفاده شود.

ضرورت ورود جدی شهرداری ها به ارتقای فرهنگ شهروندی

طبق دستورالعمل ارتقای فرهنگ شهروندی باید توجه به موضوعاتی از قبیل راه اندازی سامانه افکارسنجی در شهرداری ها و سامانه شفافیت وارزیابی اجتماعی قبل از اجرای طرح های شهرداری در دستور کار قرار گیرد.

بررسی گزارش درآمد و هزینه هفت ماهه شهرداری قزوین

در جریان بررسی لوایح و نامه های شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در جریان گزارش درآمد و هزینه شهرداری قزوین در هفت ماهه اول سال جاری قرار گرفتند.

مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی پرداخت شود

برخي از پروژه های عمرانی به دلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران راکد شده و پیشرفت فیزیکی ندارد.

ضرورت استفاده از خدمات نوین در اداره شهر

به منظور تسریع در انجام امور، افزایش کیفیت خدمات و صرفه جویی در زمان و هزینه های شهروندان، بايد کارها با بهره گیری از خدمات نوین و سیستمی انجام شود.

مصوبه- مغایرت شهرداری در خصوص افزایش نرخ خدمات برای پسماند 99/9/29-مصوبه 184

مغایرت شهرداری در خصوص افزایش نرخ خدمات برای پسماند 99/9/29- مغایرت شهرداری در خصوص افزایش نرخ خدمات برای پسماند...