بودجه سازمان فرهنگی شهرداری قزوین به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

در جریان بررسی بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین با موافقت اعضای شورا اعتبار این سازمان برای اجرای برنامه ها در سال آتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

۲۰ میلیارد تومان بودجه به کمیسیون بانوان شورا اختصاص یافت

در جریان بررسی بودجه فرهنگی شهرداری در سال آتی، مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای برنامه های کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قزوین اختصاص یافت.

بودجه کمک عمرانی به‌ مساجد شهر قزوین افزایش یافت

در جریان بررسی بودجه پیشنهادی عمرانی سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین، بودجه کمک به مساجد شهر قزوین از ۱۰ میلیارد در سال جاری به ۱۵ میلیارد تومان برای اجرا در سال آتي افزایش یافت.

حرف اول و آخرم به سازمان فرهنگی، برخورد شایسته با مردم است

حرف اول و آخرم به سازمان فرهنگی ورزشی و در راس آن مدیر عامل این سازمان ،برخورد شایسته و درست با مردم و ارباب رجوع است.