پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

به همت رؤساي کميسيونهاي املاک و عمران صورت گرفت؛

حضور در ايستگاههاي آتش نشاني و تقدير از پاکبانان خدوم شهر

رؤساي کميسيونهاي املاک و عمران شوراي اسلامي شهر قزوين از واحدهاي ? ، ?،?،? ايستگاه مركزي بازيافت شهرداري قزوين حضور يافتند و از زحمات پاكبانان خدوم شهر، تقدير و تشکر به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ رؤساي کميسيونهاي املاک و عمران شوراي اسلامي شهر قزوين از واحدهاي ? ،?،?،?  ايستگاه مركزي بازيافت شهرداري قزوين حضور يافتند و از زحمات پاكبانان خدوم شهر، تقدير و تشکر به عمل آوردند.

پايان پيام/2990/آبان96