پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

همزمان با 21 آبان ماه انجام شد؛

عيادت اعضاي شوراي شهر قزوين با آيت اله محمدي تاکندي

ديدار و عيادت نايب رئيس شورا و رؤساي کميسيونهاي خدمات شهري، فرهنگي وعمران شوراي اسلامي شهر قزوين با آيت الله محمدي تاکندي عضو سابق مجلس خبرگان رهبري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ ديدار و عيادت نايب رئيس شورا و روساي کميسيونهاي خدمات شهري، فرهنگي وعمران شوراي اسلامي شهر قزوين با آيت الله محمدي تاکندي عضو سابق مجلس خبرگان رهبري در بيمارستان رازي همزمان با 21 آبان ماه 96 برگزار شد.

پايان پيام/2988/آبان96