پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

در قالب کميسيون مالي_اقتصادي؛

نامه فرمانداري درمورد مصوبات مرکز استان بررسي شد

کميسيون مالي و اقتصادي شوراي اسلامي شهرقزوين با دستور کار بررسي نامه فرمانداري درمورد مصوبات مرکز استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ جلسه کميسيون مالي و اقتصادي شوراي اسلامي شهرقزوين با دستوررکار بررسي نامه  فرمانداري درمورد مصوبات مرکز استان همزمان با 14 آبان ماه برگزار شد.

پايان پيام/2978/آبان96