چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

يوسفي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين:

سيستم فاضلاب شهري در نواحي منفصل با مشکل مواجه است

سيستم فاضلاب شهري در نواحي منفصل دچار مشکل است که مي طلبد در جلسات مفصل ديگر، اين موضوع بررسي و منجر به نتيجه شود.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ زهرا يوسفي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين در نشست مشترک شورا با شرکت آب و فاضلاب شهري استان قزوين  اظهارداشت: موضوعات مطروحه و مشترک بهتر است در کميسيون تخصصي شورا مطرح و بررسي شود و نتيجه نهايي به صحن شورا آورده شود.

 

?سيستم فاضلاب شهري در نواحي منفصل دچار مشکل است که ميطلبد در جلسات مفصل ديگر اين موضوع بررسي و منجر به نتيجه شود.

 

?ازآنجاييکه با بحران کم آبي در کشور مواجهيم و زنگ خطر نيز به صدا درآمده،  از شرکت آب و فاضلاب انتظار داريم درراستاي آموزش و فرهنگ سازي تغيير نحوه مصرف، برنامه جدي تري نسبت به وضع موجود داشته باشد.

 

?حساسيت و اهتمام خاصي نسبت به اصلاح و تعويض لوله هاي آب شکسته و خراب شهر شکل بگيرد تا در اين بحران آب، شاهد هدر رفت بي مورد اين نعمت خدادادي از لوله هاي پهن آب نباشيم.

 

?در سيستم مديريت واحد شهري، شورا، شهرداري و شرکت آب و فاضلاب قسمت هاي يک پيکر هستند، بنابراين در موضوعات شهري و به ويژه حفاريها و کنده کاريها بايد برنامه ريزي مدون و هماهنگي تعريف شود که شهر با کنده کاريهاي مستمر، يکدستي و مرتب بودن خود را از دست ندهد و در مقابل براي اصلاح شبکه معابر هزينه هاي اضافه به شهر تحميل نشود.

 

?سيستم فاضلاب شهري چند درصد از شهر را پوشش ميدهد؟

 

جواب متوليان شرکت آب و فاضلاب: 62 درصد از شهر قزوين تحت پوشش شبکه فاضلاب شهري است.

پايان پيام/2984/آبا96