سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

در کميسيون سلامت شورا و با حضور معاون اداره کل ورزش:

جايگاه ورزش بانوان، نيازمنديها و مشکلات اين حوزه بررسي شد

جلسه كميسيون سلامت و ورزش شوراي شهرقزوين با دستورکار بررسي جايگاه ورزش بانوان، نيازمنديها و مشکلات اين حوزه با حضور معاون اداره كل ورزش، مديرعامل سازمان فرهنگي و رئيس هيات کوهنوردي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ جلسه كميسيون سلامت و ورزش شوراي شهرقزوين با دستورکار بررسي جايگاه ورزش بانوان، نيازمنديها و مشکلات اين حوزه با حضور معاون اداره كل ورزش، مديرعامل سازمان فرهنگي و رئيس هيات کوهنوردي همزمان با 13 آبان ماه برگزار شد.

*

??مهدي عبدالرزاقي، دبير کميسيون سلامت و ورزش شوراي اسلامي شهر قزوين در جلسه امروز اين کميسيون پيرو ترويج موضوعات ورزش بانوان در شهر گفت:

 

?توسعه ورزش همگاني و رسيدن به اين مهم که آحاد مردم در انجام فعاليتهاي ورزشي با متوليان مربوطه همکاري داشته باشند به اين معناست روزانه حداقل بين 15 تا 20 دقيقه ورزش کنند و اين مهم نيازمند امکانات سخت افزاري و نرم افزاري است.

 

?هم اکنون امکانات سخت افزاري فراهم است، ولي انگيزه لازم از سوي شهروندان براي استفاده از آنها وجود ندارد که بايد مورد توجه قرار بگيرد.

 

?بانوان از انجام ورزش صبحگاهي و عصرگاهي استقبال ميکنند، ضمن اينکه بايد تلاش شود تا اين مهم پررنگ تر در قزوين دنبال شود، مصوبه هيأت وزيران در استفاده رايگان مردم از ورزش همگاني در ادارات و سازمانهاي دولتي نيز بايد اجرايي شود، چراکه اينگونه ورزش درکشور ما نيز رايگان تعريف ميشود.

 

?چشم انداز ورزشي در حداکثر دو _سه سال آتي بايد افزايش ايستگاههاي ورزش صبحگاهي و عصرگاهي در قزوين، به 50 ايستگاه باشد و از توان 280 نفر مربي قزويني که کارت مربيگري درجه3 ورزش همگاني را نيز دارند، استفاده گردد.

 

?فرهنگ سازي توسعه ورزش و افزايش انگيزه شهروندان و خانواده ها در ايستگاههاي ورزش صبحگاهي و عصرگاهي، از ديگر برنامه هاي تدوين شده باشد، اين روند بهترين راه ترويج ورزش همگاني است.

 

?برگزاري همايشهاي پياده روي خانواده ديگر در کشور به حرکتي نمادين و پوپوليستي تبديل شده، اگر بتوانيم 5_10 و حتي 15 نفر از افراديکه در اين همايشها شرکت دارند را به سمت ورزش روزانه سوق دهيم، يعني موفق عمل کرديم

 

?نواحي منفصل ناصرآباد با جمعيتي حدود 13 هزارنفر، چوبيندر با 14 هزار نفر، نجف آباد، حسن آباد و وثوق آباد با حدود 9 هزار نفر، حتي از داشتن يک متر فضاي ورزشي محرومند.

 

?ازطرفي باشگاههاي ورزشي شهر از نظر ويژگيهاي هوازي با بحران مواجه اند و انجام ورزش حرفه اي در آنها ورزشکاران را با مشکل مواجه ميسازد

 

?توسعه ورزش از وظايف شورا، شهرداري و به ويژه اداره کل ورزش و جوانان است و در اين راستا باتوجه به اينکه 70 درصد بودجه شهرداري عمراني است، ميتوان براي گسترش ورزش بخش ورزشي را نيز در اين حوزه ديد.

 

?احداث استخر روباز بانوان در نواحي جنوبي شهر بايد دردستورکار باشد چراکه در اين محدوده ساختمانهاي بلند مرتبه وجود ندارد

 

?اگر قرار است ورزش همگاني توسعه يابد، بايد برنامه هاي تخصصي ازسوي هيات ورزشي مربوطه ارائه شود و ديگر دستگاهها براي انجام بهتر امور به ياريش بيايند.

پايان پيام/2978/آبان96