رئيس کميسيون محيط زيست و خدمات شهري -رئيس کميته ي بانوان و امور خانواده


 

 

 سیده منیره قوامی

 

مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی

  دارای 16 مقاله ISI و ثبت سه اختراع -  دوازده مقاله در کنفرانس های بین المللی و ملی-کسب مدرک رتبه 1 و درجه عالی مقطع دکتری

 سوابق اجرایی:

  • فارغ التحصیل دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
  • مدرس دانشگاههای بین المللی امام خمینی (ره) – شهید رجایی-فنی مهندسی بوئین زهرا- دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
  • کارشناس بخش بتن در مرکز تحقیقات
  •