تجلیل از معماران قدیمی مسجدساز ،پیرغلامان حسینی،رونمایی از کتاب زندگینامه شهیدقدرت ا... چگینی و مستندهای تعزیه قزوین ، شبیه نامه (تعزیه)، خیابان (سپه) و قزوین نما