دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با اهالی رسانه