نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی با مدیران ارشد استانی و شهری در سالن مفاخر شهرداری قزوین