نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر قزوین با مدیران شهری عوامل نیروی انتظامی و نماینده انتظامی استان در شهرداری