دیدارریس نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ومدیرعامل سازمان آتش نشانی با اعضای شورای اسلامی شهر قزوین به مناسبت روز شوراها