دیدار رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان با اعضای شورای شهر به مناسبت روز شوراها