دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اعضای شورای شهر به مناسبت روز شوراها