دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قزوین بامدیر کل صدا و سیمای مرکز قزوین