مراسم افتتاح رونمایی از پروژه شاخص حمل و نقل تاکسی رانی