حضور حکمت اله داودي رئيس و اعضای شوراي اسلامي شهر قزوین، دکتر صفری شهردار مديران و كاركنان شهرداري و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در راهپيمايي باشكوه يوم الله ٢٢بهمن.