حضور داودی، رئیس و اعضای شوراي اسلامي شهر قزوین در غرفه شهرداری قزوین در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی و بازدید از غرفه های شهرداری های حاضر در این نمایشگاه.