1397.11.14 - دیدار با سرهنگ مهرداد حسن پور - رییس پلیس راهور استان قزوین